Spring menu over

Hillerød Kommune tilbyder dig omsorgstandpleje, hvis du har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen foregår hovedsagelig i tandplejens bus. Hjemmeboende, som ikke kan komme til tandplejebussen, får besøg af tandplejepersonalet i eget hjem.

Visitation til omsorgstandplejen

Bor du på plejecenter kan plejepersonalet være behjælpelig med tilmelding. Bor du i egen bolig, kan du rette henvendelse til hjemmehjælperen eller kontakte kommunens visitationsteam. Egenbetaling for Omsorgstandpleje i 2024 er 590 kr. om året. Egenbetaling reguleres hvert år.

Telefonkontakt

Omsorgstandplejen tlf. 7232 3500

Visitation og Hjælpemidler tlf. 7232 0000, www.hillerod.dk

Mere information om Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er nødvendig tandbehandling og derfor overvejende af lindrende og henholdende karakter.

Omsorgstandpleje omfatter:
Undersøgelse og behandling tænder og proteser. Behandlinger tager primært sigte på, at afhjælpe og forebygge smerter og andre gener, samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion.
De mest almindelige ydelser i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner.

Forebyggelse af huller i tænderne og andre lidelser i munden
Undervisning og vejledning af plejepersonalet i varetagelse af daglig mundhygiejne
Ved det første tandlægebesøg undersøger vi din mund, tænderne og proteser. Derefter planlægger vi sammen det videre forløb for din tandbehandling og mundpleje.

Omsorgstandplejen omfatter ikke:

  • Kroner
  • Broer og implantatbehandling udføres som udgangspunkt ikke.
  • Omsorgstandpleje omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet, da de vilkår behandlingen ydes under i sig selv virker begrænsende, og da borgerne typisk er svækkede i en sådan grad at dette ikke er muligt.
Hillerød Kommune - logo