Spring menu over
Venteværelset

Tandplejen i Hillerød kommune er samlet i et hus, Tandplejehuset. Her er alle tandplejens kompetencer samlet under samme tag.
Tandplejen behandler ca. 12.000 børn og unge mellem 0 - 17 år med bopæls adresse i Hillerød kommune.

Tandreguleringen har en samarbejdsaftale med Halsnæs kommune om behandling af patienter, der skal have rettet tænder.
Behandlingen foregår i Tandplejehuset i Hillerød.

Specialtandplejen behandler patienter fra Hillerød, Halsnæs og Egedal kommuner.

Omsorgstandplejen er for borgere i Hillerød kommune.

Socialtandplejen er også en del af Tandplejens tilbud.

Hillerød Kommune - logo