Spring menu over

Den ændrede livsstil med et øget forbrug af sodavand, saft og juice har medført en stigning af erosioner på børn og unges tænder. Undersøgelser viser, at ca. 15% af en ungdomsårgang har erosioner og problemet ser ud til at være stigende. Forskere er begyndt at omtale tanderosion som den 3. tandsygdom.

Hvad er tanderosion?

Ved tanderosion forstås en opløsning af tænderne lag for lag på grund af påvirkning fra syre. I modsætning til de to andre store tandsygdomme caries og parodontose er bakterier ikke involveret i erosion.

Hvordan opstår tanderosion?

Erosioner opstår når tænderne mange gange i løbet af dagen udsættes for syre. Når tandemaljen udsættes for syre opløses eller ”ætses” det yderste lag væk. Syrepåvirkningen kommer især fra sodavand, saft, juice, frugt og sur slik. Når surhedsgraden (pH værdien) ved tanden bliver under 5,5, vil tandens yderste lag kalk opløses. Jo lavere pH-værdi produktet har, og jo længere tid det er i kontakt med tanden, jo større opløsning finder sted.

Hvordan ser eroderede tænder ud?

I de tidlige stadier har tænderne deres oprindelige form, men overfladen ses glat, fordi de normale strukturer er ætset væk. Overfladen kan være mat, hvis erosionen er meget aktiv. I de senere stadier, hvor der er mistet mere tand, kan tændernes form ændres. Se nedenstående billeder.

Hvordan opleves erosioner?

I de tidligste stadier kan man ikke selv mærke, at noget er galt. I de alvorlige tilfælde, hvor al emaljen er ætset væk, vil man opleve smerter ved koldt, varmt og berøring f.eks. under spisning og tandbørstning.

Hvordan forebygges erosion?

Begræns forbruget af syreholdig mad og drikke Skyl munden med vand eller mælk efter at have spist eller drukket sure ting Drik vand eller mælk mellem måltiderne

Hillerød Kommune - logo