Frit valg

Frit valg

Der er frit valg mellem Tandplejens tandklinikker. I skal blot give Tandplejen besked om dette.

Desuden kan dit barn vælge at modtage det kommunale tilbud om tandpleje ved en anden kommunal tandpleje, hvis kommunen har kapacitet til at behandle børn fra andre kommuner, eller ved en privat praktiserende tandlæge. Der er ved tandpleje hos en privat praktiserende tandlæge en egenbetaling på 35 % af honoraret for børn og unge under 16 år.  Hvis du ønsker, at dit barn skal modtage behandlingen hos den private tandlæge, skal du meddele dette til Tandplejen. Der skal forelægge en skriftlig aftale mellem den private tandlæge og Hillerød Kommune, inden behandling hos den private tandlæge iværksættes.

Er dit barn mellem 16 og 17 år kan det vælge at modtage det kommunale tilbud om tandpleje hos en privat praktiserende tandlæge uden egenbetaling. Der skal dog også her forelægge en skriftlig aftale mellem den private tandlæge og Hillerød Kommune, inden behandlingen hos den private tandlæge kan iværksættes.

Serviceniveauet er det samme, om du går kommunal eller privat.

Du kan kontakte Tandplejen for yderligere information og for at indgå en aftale.

Tandplejen Hillerød Kommune

Telefon 7232 3500 

Telefonen har åbent fra kl. 8 til 12.

Dog har telefonen lukket fra kl. 9.40 og 10.00. 

Ved absolut akut nødbehandling mellem kl. 12-15 kan I ringe på 7232 3515.

Skriv til Tandplejen

Tandplejens afbuds mail: afbudtandplejen@hillerod.dk

CVR nr. 2918 9366

EAN nummer 5790000361915

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 8 – 15

 

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her