Information til henvisende tandlæge

Tandbehandling i narkose  

Information til henvisende tandlæge

1. Har du en patient, som skal behandles i narkose, sender du henvisningen med evt. rtg. billeder til Narkosen, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød eller pr. e-mail til narkosen@hillerod.dk

2. Påbegyndte og ikke færdige behandlinger bedes oplyst sammen med evt. behandlingsplan. Husk at udlevere ” Information til forældre ” til patientens forældre.

3. Den henvisende tandlæge skal sikre, at forældrene er indforstået med at behandling i generel anæstesi er radikal behandling dvs. at alle primære tænder med perforation til pulpa ekstraheres. På permanente tænder foretages som udgangspunkt kun endodontisk behandling i under- og overkæbe fronten og det vil altid bero på en individuel vurderng om endodontisk behandling kan gennemføres. Der bliver ikke foretaget KOVA behandlinger eller gradvise ekskaveringer. Underskreven narkosetilladelse fra forældrene, skal afsendes sammen med narkosehenvisningen.

4. Når vi har modtaget din henvisning, aftaler vi tid til behandling med forældrene. Vi sender derefter helbredsskema og informationsmateriale. Vores narkoselæge kontakter desuden patientens forældre telefonisk før behandlingen for at gennemgå helbredsoplysningerne og svare på eventuelle spørgsmål.

5. Når du henviser et barn med forældre, som ikke taler dansk, bedes du ringe til Narkoseteamet på tlf. 7232 3500 og aftale et tidspunkt til en forberedende samtale med narkoselæge John Lange. Ved den forberedende samtale skal der være en tolk tilstede. Det er barnets tandpleje/tandlæge, der skal sørge for at informere familien, fremskaffe aftale og betale for tolkebistand. Denne procedure er en forudsætning for, at vi modtager patienter med ikke dansktalende forældre til behandling i narkose.

6. Indtil patienten kan komme i behandling, påhviler det den henvisende tandlæge at foretage henholdende behandling - eksempelvis smertelindring og antibiotisk behandling.

7. Ventetiden på narkosebehandling afhænger af antallet af henviste børn. For tiden har vi narkosebehandlinger ca. en gang om måneden.

8. Hvis narkosebehandling strækker sig over mere end 3 timer, vil behandlingen blive delt over to gange og den henvisende kommune vil derfor modtage en regning for to narkosebehandlinger.

9. Suturfjernelse skal som udgangspunkt foretages i patientens egen kommune.

 

Takster pr. 1. januar 2018

Der opkræves en timepris på 3.000 kr. for selve narkosebehandlingen. Der afregnes pr. påbegyndt halve time.

De udførte behandlinger faktureres efter gældende BUT overenskomst. Frie ydelser er prisfastsat for et år ad gangen. Samlet prisliste kan rekvireres.

 

Tandplejen Hillerød Kommune

Telefon 7232 3500 

Telefonen har åbent fra kl. 8 til 12.

Dog har telefonen lukket fra kl. 9.40 og 10.00. 

Ved absolut akut nødbehandling mellem kl. 12-15 kan I ringe på 7232 3515.

Skriv til Tandplejen

Tandplejens afbuds mail: afbudtandplejen@hillerod.dk

CVR nr. 2918 9366

EAN nummer 5790000361915

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 8 – 15

 

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her